COVID-stop MANAGER

Mõõda ja juhi COVID-riske töö juures

Jälgi reaalajas oma kollektiivi koroonaindeksit. Ohu tekkides reageeri kiirelt ja täpselt. 

Mis see on?

Mõõtmisel ja analüüsil põhinev terviseprogramm

Covid-stop MANAGER annab vastused:

 • Kui hästi on minu töötajad kaitstud?

 • Kas võib ohutult kliente teenindada?

 • Kuidas korraldada tööd nii, et nakkusoht oleks võimalikult väike?

 • Millal töökorraldust nakkustõrje eesmärgil muuta?

Kuidas see töötab?

Mõõda, analüüsi, juhi

5 küsimust töötajale iga päev

Töötajad sisestavad ise mõõdetud kehatemperatuuri ja vastused neljale lühikesele küsimusele oma terviseseisundi ning COVID-staatuse kohta iga päev telefonis või arvutis. See on kiirem viis märgata koroonaviirusesse nakatumist.

Koroonaindeks ettevõttele

HeBA platvormil luuakse koondandmete analüüsi põhjal iga päeva kohta koroonaindeks ehk koondhinnang COVID-olukorrale ettevõttes ja selle üksustes. Tulemused tekivad automaatselt ning muutuvad dünaamiliselt, et saaksite alati kiiresti ja täpselt reageerida ohu kõrvaldamiseks.

Digitaalne tervisetasku töötajale

Töötajad saavad endale isikliku digitaalse vahendi oma terviseinfo ühes kohas hoidmiseks, haldamiseks ja jälgimiseks. Vajadusel ja soovi korral saab sealt infot privaatselt jagada kas lähedastele või näiteks reisimisel, kui seda küsitakse.

Miks kasutada?

Enneta COVID-kahjusid ettevõttes

Koroonaviiruse nakatumiskohad Eestis

 • Pereringis 37%
 • Tööl 20%
 • Teadmata 19%
 • Hooldekodus 16%
 • Mujal 8%

Allikas: ERR / Terviseamet 30.04.2020

Kas teadsid, et 20% koroonanakkustest Eestis saadakse töökohal?

 • Rakenda riiklikud juhised ja tegevused tõhusalt just Sinu ettevõtte ohutuse tagamiseks

 • Anna oma töötajatele ja klientidele kindlustunne

 • Enneta nakkuspuhangu teket ettevõttes ja selle üksustes

 • Maanda nakkusega seotud riske ja hoia oma ettevõte turvaliselt töös

Kellele vajalik?

Võidavad kõik

Töötaja

 • Isiklik heategu enda ja teiste tervise kaitseks.

 • Turvalisem töökoht ja ümbruskond.

 • Digitaalne tervisetasku oma terviseandmetega.

Tööandja

 • Oma töötajate kaitse koroonariski eest.

 • Ettevõtte normaalne toimimine.

 • Hea maine.

 • Kindlam tunne tuleviku osas.

Ühiskond

 • Tõenäoliselt maailma parim koroonaepideemia kontrollisüsteem, mis arvestab privaatsustingimustega ja lubab majandustegevusel jätkuda.

Meid on usaldanud

HeBA koostööpartnerid

Palju maksab?

Millised on Sinu ettevõtte vajadused?

1 üksus

ettevõttes

Igapäevane koroonaindeks kogu kollektiivi kohta

Piiramatu arv töötajaid

Ülevaade kollektiivi tervisesesisundist

Digitaalne tervisetasku töötajale

Tasuta

2-5 üksust

ettevõttes

Igapäevane koroonaindeks vastavalt üksuste arvule

Piiramatu arv töötajaid

Ülevaade kollektiivi tervisesesisundist vastavalt üksustele

Digitaalne tervisetasku töötajale

29€ kuus

6-10 üksust

ettevõttes

Igapäevane koroonaindeks vastavalt üksuste arvule

Piiramatu arv töötajaid

Ülevaade kollektiivi tervisesesisundist vastavalt üksustele

Digitaalne tervisetasku töötajale

49€ kuus

11+ üksust

ettevõttes

Igapäevane koroonaindeks vastavalt üksuste arvule

Piiramatu arv töötajaid

Ülevaade kollektiivi tervisesesisundist vastavalt üksustele

Digitaalne tervisetasku töötajale

Küsi pakkumist

Üksuste arvu valimisel lähtu loogikast, millised inimesed enim omavahel kokku puutuvad, et igapäevaste tulemuste põhjal hinnata nakkuse võimalikku levikuriski ja ennetada puhangute teket võimalikult täpselt.

Võta meiega ühendust

Soovid pakkumist või tekkis lisaküsimus?

  Me ei jaga andmeid kolmandate osapooltega ja eemaldame andmed Teie palve korral koheselt.
  Täpsemalt saate teenuse tingimustega tutvuda siin.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ettevõttest

HeBA

karin

Dr Karin Sarapuu

Kvaliteedijuht

evelyn

Dr Evelyn Aaviksoo, PhD

HeBA Peaarst | TÜ analüütik

COVID-stop lahenduse on välja töötanud HeBA kliiniku meeskond koostöös Tartu Ülikooli ja TalTech’i teadlastega.

Pakume terviseandmete mõõtmisel ja analüüsil põhinevaid terviseteenuseid, mis on personaalsed ja aitavad meie partneritest ettevõtetel paremaid tulemusi saavutada.

Covid-stop programmi arendamisel võtame arvesse uue koroonaviiruse kohta pidevalt uuenevat tõenduspõhist teavet ning Eesti üldist epidemioloogilist olukorda.

KKK

Korduma kippuvad küsimused

Kas seda programmi on mõtet kasutada ka siis, kui enamik töötajaid on kodukontorites?

 • Programm võimaldab paremini planeerida kodukontori režiimist välja tulekut.
 • Samuti on programmist abi, kui osa inimesi on juba kontoris ja osad alles kodus

Kuidas käib küsimustele vastamine - kuhu selleks minema peab ja kuidas sisse logida saab?

 • Küsimustele vastamine toimub digitaalselt kas töötaja mobiiltelefonis või arvutis.
 • Arvestades terviseandmete delikaatse iseloomuga, on sisselogimine hetkel võimalik vaid Eesti ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Miks on vaja mõõta kehatemperatuuri?

Kehatemperatuur on kõige tundlikum koroonaviiruse sümptom, mis võib viidata nakkusele enne, kui inimene tunneb ennast haigena. Ainult kehatemperatuuri süstemaatiline jälgimine võimaldab õigeaegselt tuvastada haigestumist COVID-viirusesse.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ametlik seisukoht küsimuses, kui tõhus on koroonaviiruse tuvastamine kehatemperatuuri mõõtmise kaudu:

 • Kehatemperatuuri mõõtmine on efektiivne koroonaviiruse tuvastamise meetod nende inimeste puhul, kellel on uue koroonaviirusega nakatumise tõttu tekkinud palavik (kehatemperatuur on normist kõrgem).
 • Kehatemperatuuri mõõtmise kaudu ei ole aga võimalik tuvastada nakatunud inimesi, kellel haigussümptomeid veel ei ole. Nakatunud inimesel tekivad haigussümptomid ning tõuseb palavik keskmiselt 2–10 päeva jooksul alates nakatumisest.

Mis siis saab, kui mõned töötajad ei saada igal hommikul oma vastuseid?

 • COVID-stop programm töötab seda paremini, mida rohkem töötajaid sellesse panustavad, mida vähem vastajaid, seda vähem usaldusväärne on tulemus
 • Kui kõik igal hommikul vastuseid ei saada, arvutatakse tulemus vastanud töötajate põhjal
 •  Privaatsuse kaitseks ei kuvata päeva koondandmeid, millesse on panustanud vähem kui 5 töötajat sel päeval

Miks peaksid töötajad nendele küsimustele vastama isegi siis, kui nad on terved?

 • Uus koroonaviirus mõjutab olulisel määral iga inimese, tema kolleegide ja kõikide lähedaste heaolu nii tervise kui majandusliku mõju mõttes.
 • Mida täpsemalt on teada, kas ja kui palju on kollekiivis terveid, haigeid immuunseid või alagavate haigusnähtudega inimesi, seda täpsemalt saab hinnata nakkuse võimalikku riski ja seda paremini saab kaitsta ennast ja teisi.
 • Nakkuse leviku kontrolli all hoidmine aitab ära hoida suuremaid kahjusid kõigi jaoks.

Kui palju küsimustiku täitmine aega võtab?

Põhimõtteliselt on tegemist väikese, 1-minutilise lisapanusega 20-sekundilisele kätepesule lisaks.

Meil on riskid juba hästi maandatud – miks peaksime kasutama COVID-stop programmi?

 • Riskide maandamine töökohal on väga tähtis.
 • COVID-stop programm annab lisaväärtuse riskide maandamisele – oma tervise lihtne jälgimine aitab avastada võimalikud haigusnähud enne, kui inimene ise tajub, et ta võiks olla haige.
 • Inimesed on väga erinevad – COVID-stop aitab töötajatel hoida rutiini ja korrast kinnipidamist.
 • Osade inimeste jaoks võib olla probleemne tunnistada otse tööandjale, et tal on uue koroonaviiruse nakkus. COVID-stop programm võimaldab seda igaühel diskreetselt teha.
 • Üksikjuhtude põhjal on keeruline varakult avastada võimalikku haiguspuhangut – andmete automaatne koondamine on selleks kõige tõhusam viis. Nii saab probleemile kiiresti reageerida.
 • Lisaks saab programmi abil jälgida võimalikku tekkivat immuunsust ja sellega seotud otsuseid teha.

Mis keeltes on võimalik küsimustikule vastata?

Küsimustele on võimalik vastata eesti, inglise ja vene keeles.

Mis on väikseim üksus, mille kohta saab tulemuste kohta kokkuvõtet teha ja koroonaindeksit arvutada?

 •  Soovituslik vastajate hulk, mille kohta tulemusi esitatakse, on vähemalt 10 töötajat – see on optimaalne ka riskide arvutamisel.
 • Alla 5 vastajaga koondtulemust tööandjale ei kuvata privaatsuse kaitseks.

Kas tööandja näeb iga töötaja personaalseid vastuseid?

Ei, tööandja näeb ainult koondtulemusi.

Mis kujul ja kus näeb tööandja tulemusi ehk koroonaindeksit?

 •  Iga päev alates kl 12-st on tööandjal võimalik HeBA platvormilt sisse logides näha päeva koondtulemusi koroonaindeksi ja sellega seotud näitajatega.
 • Tulemused uuenevad, kui päeva jooksul vastajaid lisandub.
 • Iga päev kuvatakse ka eelmiste päevade andmed trendijoonena.

Kas programm ütleb mulle ka, mida tööandjana nende tulemuste põhjal tegema pean?

Programm toob välja need asjaolud, mis suurendavad või vähendavad nakkuse leviku riski konkreetses ettevõttes.

 • Konkreetse ettevõtte või üksuse töökorralduse muudatusi saab ettevõte nende põhjal ise teha.
 • Soovi korral pakub HeBA COVID-stop programmi raames ka “Otsustustoe” teenust, milles tuleks eraldi kokku leppida

Kui kaua peaks seda programmi kasutama ja kuidas saan lõpetada kasutamise?

 • Programmi on otstarbekas kasutada seni, kuni püsib reaalne oht koroonaviiruse levikuks Eestis ja konkreetses asutuses.
 • Lõpetamiseks saab tööandja selle HeBA platvormilt lihtsalt välja lülitada.

Miks peab vastuseid andma ka nädalavahetusel või muul vabal päeval?

 •  Eesmärk on avastada potentsiaalne nakkuse leviku risk võimalikult vara ja võimalikult kiiresti, et ei jõuaks tekkida suurt kahju. Kõige paremini saab seda teha siis, kui järjepidevalt iga päev tervisenäitajad üles tähendada.
 • Nakkuse leviku riski suurendavad sündmused võivad alguse saada ka siis, kui kõigil on puhkepäev.

Kui mõnel töötajal on palavik, kas siis ei tohi ta tööle tulla?

Ei tohi. Palavik viitab käimasolevale haigusele. Sel puhul peab kaitsma eelkõige iseennast – aitama organismil haigusest üle saada. Kui on tegemist külmetushaiguse/nakkushaigusega, peab olema väga vastutustundlik ka teiste ees – tuleb kaitsta ümbritsevaid inimesi ja mitte levitada haigust.

Massive Presence Website